Sunday, January 24, 2016

Events from my tree: January 24

24 Jan 1974 Terri Dow was born [share tree]
24 Jan 1993 Elmer Emfield died [share tree]
24 Jan 1949 Mary Zehren was born [share tree]
24 Jan 1856 Mary Red was born [share tree]
24 Jan 1988 Florence McNamara died [share tree]
24 Jan 1971 Darrell Bowen was born [share tree]