Thursday, February 11, 2016

Events from my tree: February 11

11 Feb 1884 Charles Wilson was born [share tree]
11 Feb 1946 Brian Dennis was born [share tree]
11 Feb 1947 Stanley Falkowski died [share tree]
11 Feb 1966 Rose Alajko died [share tree]
11 Feb 1920 Anna K Guzinski was born [share tree]
11 Feb 1947 Gary Countryman was born [share tree]
11 Feb 1874 James Countryman was born [share tree]
11 Feb 1987 Myles Hughes was born [share tree]
11 Feb 1904 Elmer Caldwell was born [share tree]