Tuesday, February 16, 2016

Events from my tree: February 16

16 Feb 1921 Helen Boso was born [share tree]
16 Feb 1825 Elizabeth Dreisbach died [share tree]
16 Feb 1915 Edna Dow [share tree] married Percy Dow [share tree]
16 Feb 1878 Abraham Wilson died [share tree]
16 Feb 1973 Shawna Mitchell was born [share tree]
16 Feb 1845 Aaron Bibler was born [share tree]
16 Feb 1902 Balbina Janusz was born [share tree]
16 Feb 1893 John Reid was born [share tree]
16 Feb 1879 Pearl C. Miller was born [share tree]
16 Feb 1950 Daisy Marie Miller died [share tree]
16 Feb 1998 Edward Kleman died [share tree]
16 Feb 1841 Jacob Lapacz was born [share tree]